Hỗ trợ trực tuyến
Menu 9
TK nẹp bảo vệ góc tường

TK nẹp bảo vệ góc tường

Tay vịn hành lang bệnh viện HR140 với thiết kế chiều rộng vừa phải 140mm, nó là sự phù hợ cho nhiều công trình bệnh viện. Hãy tham khảo một số hình ảnh về công trình xây dựng bệnh viện khi được lắp đặt tay vịn hành lang HR140

Thông tin chi tiết

Tay vịn hành lang bệnh viện HR140 với thiết kế chiều rộng vừa phải 140mm, nó là sự phù hợ cho nhiều công trình bệnh viện. Hãy tham khảo một số hình ảnh về công trình xây dựng bệnh viện khi được lắp đặt tay vịn hành lang HR140

Sản phẩm liên quan

Hotline: 0984 801 359